Hvorfor findes der cigaretter?

Dette kapitel giver et indblik i tobakkens historie, hvad der er sket inden for lovgivning og i rygningens betydning for samfundet.  Kapitlet kan bruges som en indledning til en forståelse for, hvorfor rygningen har så stor en sundhedsmæssig betydning i samfundet, hvordan rygningen er blevet en del af kulturen og hvorfor politikerne ikke gør mere ved lovgivningen.

Kapitlet kan bruges til en diskussion i klassen om rygningens betydning i samfundet, gerne uddybet med tekster fra de relevante links til lovgivning, historiske tekster og samfundsøkonomiske beregninger, der ligger på cd’en. Endelig kan kapitlet bruges som inspiration til en diskussion om, hvorfor unge begynder at ryge og i hvilke sammenhænge, samt overvejelser om hvordan det vil se ud i fremtiden for dem som forældre og ældre.
Videoen ”Det er dit valg” er god som oplæg til en diskussion om holdninger og adfærd i forhold til rygning.

Se relevante links og opgaver på cd’en, som kan bestilles her.