Fremlæggelsen kan enten foregå over for hele klassen eller over for et panel, der består af en opponent-gruppe. Man kan vælge at trykke de forskellige bureauers synopser eller lade hele klassen eller opponent-gruppen læse dem igennem og herefter på skift få bureauerne til at lave en mundtlig fremlæggelse af deres kreative produkt. På den måde bliver der lagt op til en fælles og velbegrundet vurdering af:

  • Det færdige produkt.
  • Sammenhængen mellem synopsis og produkt.
  • Selve fremlæggelsen.

Afhængig af fag, smag og indfaldsvinkel kan underviserne selv lægge op til, hvordan produkt, sammenhæng og fremlæggelse skal vægtes i den samlede vurdering.