Nyttige adresser kan eksempelvis være

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Telefon 3525 7500
Telefax 3525 7731
www.cancer.dk (Foreningens officielle hjemmeside)
www.xhale.dk (rygestop hjælp til unge)

Hjerteforeningen
Hausers Plads 10
1127 København K
Telefon 3393 1788

Hjemmeside med fokus på antireklamer:
www.adbusters.org

Litteratur om emnet og målgruppen

Bay, Joi: "Unges levevilkår"
Dansk Ungdoms Fællesråd, 1996

"Undersøgelse af gymnasie- og HF-elevers sundhedsvaner og livsstil"
DIKE, 1997

Drotner, Kirsten: "Om at skabe sig selv"
Gyldendal, 1991

Drotner, Kirsten: "Øjenåbnere"
Dansklærerforeningen, 1996

"En undersøgelse af 16-19 årige: Vaner i relation til rygning, idræt, sex og alkohol"
Tobaksskaderådet m.fl., 1997

Hansen, Niels Søren: "Tobakkens biologi"
Tobaksskaderådet, 1994

Hansen, Niels Søren: "Rygningens sociologi"
Tobaksskaderådet, 1995

"Information om rygning"
Kræftens Bekæmpelse, 1996

Liebst, Asger: "Reklamedrøm"
2. udgave, Dansklærerforeningen, 1992

"Nye unge på Handelsskolen - et portræt af deres værdier, holdninger og forventninger"
Institut for Fremtidsforskning, 1995

Smith, Donald F.: "Rygningens psykologi"
Tobaksskaderådet, 1991

Statistisk Årbog