Formålet er, at eleverne:

  • Får erfaring med tværfaglige, problemorienterede projektforløb, herunder samarbejdsprocesser.
  • Opnår viden om massekommunikation med fokus på reklamer, kampagner og internet.
  • Tilegner sig redskaber såsom evnen til at udvikle strategier, opstille budgetter, definere målgrupper, formulere budskaber, skabe produkter og fremlægge resultater.
  • Opnår større faktuel viden om tobakkens helbredsskadelige virkninger.
  • Får incitament til at påbegynde en bevidstgørelse og holdningsændring i forhold til valg af livsstil.

Det tværfaglige projekt er således ikke målrettet mod specifikke fagområder, selv om det måske især er relevant for fag som dansk, mediekundskab, informationsteknologi, psykologi, erhvervsøkonomi og afsætning.