Betydningen af pH for optagelsen af nikotin i organismen kan bruges til undervisningen i syre-base-ligevægt, pKs, bjerrumdiagram og korresponderende syre-base-par.

Nikotin kan optage to protroner. Nikotin optages lettest som neutralt molekyle, altså uden protoner. Det betyder bl.a., at nikotin fra cigarer og piber optages meget hurtigt og allerede i munden, hvorimod nikotin fra cigaretter først optages nede i lungerne, hvor den sure røg fra cigaretten bliver opløst i den højere pH-værdi i lungevæsken. Det er årsagen til, at mange cigaretrygere inhalerer dybere, så de kan få den mængde nikotin, som de har behov for. Derimod får cigarrygere nikotinen hurtigere gennem mundhulen og dermed et nikotinkick.

Der er en sammenhæng mellem tilsætning af ammoniak til cigaretterne og optagelsen af nikotin. Dette kan illustreres ved et bjerrumdiagram over nikotin og ammoniaks baseegenskab. I afsnittet „Tilsætningsstoffer" illustreres sammenhængen mellem mængden af ammoniak, pH og salgsmængden af et cigaretmærke.

Følgende tekster og opgaver her fra siden kan bruges i undervisningen:

  • Teksten „Nikotinmolekylet: Form, syre-base og optagelse i organismen"
  • Teksten „Tilsætningsstoffer"
  • Opgaven „Opstilling og brug af bjerrumdiagram for stofferne nikotin og ammoniak"
  • Opgaven „Fremstilling af opløsninger og beregning af pH i nikotinopløsninger"

I Tobaksskaderådets publikation "Tobakkens Kemi", er følgende tekster og øvelser gode til emnet:

  • Siderne 13, 36 og 40-42
  • Øvelse „Nikotinanalyse af tobaksrøg", side 53-56
  • Øvelse „Tobaksrøgens surhedsgrad", side 78-80