I cigarettens glødezone sker der forbrændinger ved høje temperaturer, og der sker både forbrænding i områder med høje koncentrationer af oxygen og områder med mindre koncentrationer. Det er derfor muligt at bruge processerne i glødezonen til at illustrere flere af de organiske stofgruppers oxidation.

Følgende tekster her fra siden kan bruges til dette emne:

  • Teksten „Forbrænding af stofferne i tobakken"
  • Teksten „CO og CO2 i røgen"
  • Opgaven „Oxidation af forbindelser i røgen"
  • Opgaven „Reaktionstyper"

I Tobaksskaderådets publikation #Tobakkens Kemi, er følgende tekster og øvelser gode til temaet:

  • Teksten „Tobaksforbrændingen", side 12-18
  • Forsøget „Tobaksglødens temperatur målt med miniaturetermometer", side 21-23
  • Forsøget „Tobaksglødens temperatur ved kalorimetri", side 23-25
  • Forsøget „Effektudstrålingen målt med pyrometer", side 25-28
  • Forsøget „Bombekalorimetri", side 28-31
  • Forsøget „Glødetab", side 32

Det er muligt både at arbejde med oxidationsprocesser og forbrændingsvarme.