Ligevægten mellem CO2 og CO er afhængig af tryk og temperatur. Ved hjælp af cigaretrøgen kan man illustrere relationen mellem ligevægt og temperatur.

Det kan også være relevant at inddrage forskellen i giftighed på to så beslægtede forbindelser og evt. bruge målinger af CO i udåndingsluften hos rygere i forhold til den hygiejniske grænseværdi.

Følgende tekster og opgaver kan bruges her fra siden:

  • Teksten „CO og CO2 i røgen"
  • Opgaven „CO-udvikling i cigaretten"

I Tobaksskaderådets publikation "Tobakkens Kemi", er følgende tekster og øvelser gode til emnet:

  • Teksten „Forbrændingstemperaturen", side 16-18
  • Øvelserne „Tobaksglødens temperatur", side 21-25
  • Teksten „Gasfasen", side 35-36
  • Øvelsen „Carbonmonoxid-analyse", side 56-59
  • Øvelsen „Undersøgelse af reaktionen mellem carbonmonoxid og blod", side 59-61