Materialet til biologiundervisning består af følgende:

- Teksthæftet ”Hvad gør røgen?”, som indeholder relevant fagligt materiale i forhold til biologiundervisningen og rygning. 
- Teksterne her på liv.dk, som alle er blevet redigeret og opdateret i forhold til ny viden og tal
- Videoer 
- Opgavesæt og forslag til forsøg
- Overheads med tilhørende tekster.

Desuden har vi udarbejdet en lærervejledning til teksthæftet "Hvad gør røgen", som du kan hente her.

Du kan finde undervisningsmaterialet i venstremenuen under Materiale.

Meget af materialet på disse sider lægger op til at gennemføre et eller flere undervisningsforløb med fordybelse i faglige emner, som sikkert er beskrevet og uddybet i de undervisningsbøger I allerede bruger. I vil derfor kunne få stort udbytte af at bruge dette undervisningsmateriale sammen med det undervisningsmateriale, der i forvejen er i brug.

Bekendtgørelse

Dette materiale omhandler rygning og livsstil. Ser man det i forhold til bekendtgørelsen, vil man på gymnasieområdet få dækket områderne fysiologi, sundhed og sygdom.

Materialet belyser især sundhedsmæssige og forebyggelsesmæssige problemstillinger, der tager udgangspunkt i det enkelte individ og dets samspil med omgivelserne. Eleverne vil igennem beskrivelse af deres egen sundhedsadfærd komme ind på forskellige faglige områder af fysiologi m.m.

Materialet vil kunne indgå i undervisning omkring det biologiske organisationsniveau "Individ", hvor forskellige organsystemer kan inddrages sammen med rygningens betydning for det enkelte individs helbred.

Undervisningsforløbet kan planlægges tværfagligt med matematik, hvis den matematiske model i forbindelse med afsætning og transport i lungerne bliver brugt i større omfang. Dette kan tilrettelægges som en fælles rapport for biologi og matematik. Der vil også være mulighed for at lave et tværfagligt forløb med kemi, hvor røgens kemi inddrages. Der kan arbejdes med stofgrupper, identifikation og separationsmetoder.