• Danskernes sundhed mod år 2000. Dike, 1997.
 • Doll, Peto et al. Mortality in Relation to Smoking: 40 Years’ Observations on Male British Doctors. British Medical Journal, 1994.
 • Hansen, Niels Søren. Tobakkens biologi. Tobaksskaderådet, 1994.
 • Petersen, Poul Møller og Nyvad, Annette. Tobakkens kemi, Tobaksskaderådet, 1997.
 • Holstein, Bjørn et al. Rygevaner blandt 11-15 årige. Ugeskrift for læger, 1988, 152:2651 - 4.
 • Helbredsfordele ved rygeophør. Tobaksskaderådet, 1996.
 • Danskernes rygevaner. Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Tobaksskaderådet, 1992.
 • Nielsen, Per Kim. Lungerne og svejserøg. Biologi-Temahæfte. Industriens Forlag, 1991.
 • Information om rygning. Kræftens Bekæmpelse, 1996 og 1999.
 • Kamper-Jørgensen, Finn og Gert Almind. Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard, 1992.
 • Rygestop-guide, sådan bli´r du ex-ryger. STOP-97. Hjerteforeningen, Tobaksskaderådet og Kræftens Bekæmpelse, 1997.
 • Passiv rygning - eksposition og helbredskonsekvenser. Tobaksskaderådet, 1993.
 • Rygning og lungesygdomme - en oversigt. Tobaksskaderådet, 1995.
 • PLS Consult. Danskernes rygevaner, 1997 og 1998.
 • Årsberetning. Tobaksskaderådet, 1996.

Adresser

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Telefon 35 25 75 00

info@remove-this.cancer.dk

Danmarks Lungeforening
Strandboulevarden 49, B-8 (Bygning 8)
2100 København Ø
Telefon: 38 74 55 44 
Fax 38 74 03 13

info@remove-this.lunge.dk


Hjerteforeningen
Hauser Plads 10
1127 København K
Telefon 33 93 17 88

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
T +45 72 22 74 00
F +45 72 22 74 11

sst@remove-this.sst.dk