Lærervejledning til undervisningsmaterialet "Hvad gør røgen?"

Her på siden kan du finde inspiration og materiale til biologiundervisning i emnet rygning. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i hæftet "Hvad gør røgen?".  Materialet er udarbejdet til undervisning i biologi på niveau C i gymnasiet, hf og htx, men dele af materialet kan også bruges til undervisning på højere niveau.

Materialet henvender sig især til den gruppe af unge, der har afsluttet folkeskolen og er begyndt på en gymnasial uddannelse. Skiftet fra folkeskole til gymnasieskole signalerer også et kulturskift. Og det er netop i denne turbulente periode, at mange af eleverne begynder at ryge.

Det er hensigten med materialet, at eleverne gennem arbejdet med et teoretisk stof om rygning får en grundlæggende viden om rygningens helbredsmæssige konsekvenser, således at de bliver mere afklarede omkring deres personlige valg i forhold til rygning.

I venstremenuen kan du finde en materialebeskrivelse, forslag til undervisningsforløb samt hente materiale til undervisningen.