Det er relevant at kunne analysere for en del af stofferne i røgen eller tobakken, men mange metoder er vanskelige eller kræver specialudstyr. Dette gælder eksempelvis flere af standardmetoderne, som er beskrevet i teksten om "ISO-standarder". Det tidligere såkaldte Tobakskaderåd har beskrevet en del lettere metoder i deres publikation "Tobakkens Kemi", som kan anvendes ved analyse af nogle stoffer og eksempelvis surhedsgraden i røgen. Vi vil anbefale at bestille bogen - for eksempel på hjemmesiden www.sst.dk eller låne den på biblioteket. De fleste skolebiblioteker har den stående, da den gratis er sendt ud til alle skoler.

I bogen er der blandt andet følgende analyser:

 • Tobaksglødens temperatur målt med miniaturetermometer.
 • Tobaksglødens temperatur ved kalorimetri.
 • Effektudstrålingen målt ved pyranometer.
 • Bombekalorimetri. Til bestemmelse af forbrændingsvarmen.
 • Vandindholdet i tobaksprodukter.
 • Glødetab. Massetabet ved fuldstændig forbrænding.
 • Nikotinanalyse af tobaksrøg. Ved ekstraktion og gaschromatografi.
 • Carbonmonoxid-analyse. Ved spektrofotometri.
 • Undersøgelse af reaktionen mellem carbonmonoxid og blod.
 • Aldehyd-analyse. Ved spektrometri.
 • NOx-analyse. Ved spektrometri.
 • Bestemmelse af tobaksrøgens indhold af phenoler. Ved tyndlagschromatografi.
 • Tobaksrøgens indhold af hydrogencyanid. Ved potentiometrisk titrering.
 • Tobaksrøgens surhedsgrad.
 • Spektrofotometrisk undersøgelse af kondensatet.
 • Bestemmelse af kondensatindholdet i røgen fra cigaretter med forskellige deklarerede indhold.
 • Kondensatindhold fra første del af cigaretten sammenlignet med indhold fra sidste del.
 • Kondensatindholdets afhængighed af rygehastigheden.
 • Forholdet mellem kondensatindholdet i sidestrømmen og hovedstrømmen.
 • Absortionsspektret for kondensatet.
 • Absortionsspektre for indåndings- og udåndingsrøg.
 • Cigaretfilteret og kondensatindholdet.
 • Potentiometrisk stripping analyse (PSA).