Her kan I arbejde med temaer i projektundervisning ved eksempelvis fagene teknologi og teknik:

  • Hvordan produceres cigaretterne?
  • Hvordan kontrolleres produktionen og indholdet i cigaretterne?
  • Hvorfor bruges tilsætningsstoffer?
  • Hvordan bliver man afhængig, og kan man stoppe igen?
  • Hvordan laves markedsføring og salg af cigaretter? Hvad med antireklamer?
  • Hvordan sikrer man et godt miljø omkring rygningen?

I venstremenuen finder du seks forskellige oplægsguides til projekttemaerne samt links og litteraturhenvisninger som inspiration til projektarbejdet.