Når en person ryger, vil gasserne og partiklerne i røgen komme ud ved henholdsvis hovedstrømsrøgen og sidestrømsrøgen. Hovedstrømsrøgen er de gasser og partikler, der dannes, når man suger røg gennem cigaretten og tager det ind i vejrtrækningssystemet. Nogle af gasserne og partiklerne bliver optaget og afsat i lungesystemet, mens resten bliver pustet ud igen.
I rum, hvor der ryges, vil der være gasser og partikler fra den røg, rygeren puster ud samt røg fra den brændende cigaret, kaldet sidestrømsrøgen.
Der findes stort set de samme stoffer i hovedstrømsrøgen som i sidestrømsrøgen, men rygeren bliver selvfølgelig eksponeret meget mere end den passive ryger.

Her på siden kan du klikke dig ind på undersiderne og læse mere om: