Når vi kontakter et reklamebureau, starter vi med at give dem en briefing. En briefing er et oplæg, der indeholder vores krav til kampagnen, hvad angår områder som f.eks. budskab, målgruppe, medievalg og budget.

Afsender
Hver fjerde ung mellem 16 og 19 ryger, selv om rygning kan være skyld i, at man senere får kræft eller andre alvorlige sygdomme. Derfor har Kræftens Bekæmpelse valgt at lave en kampagne, som får færre unge til at starte en karriere som rygere.

Formål
Formålet er, at få unge til at diskutere emnet rygning. Kampagnen skal få en masse forskellige holdninger til rygning på bordet, men den må ikke løfte moralske pegefingre, og den skal respektere, om folk ryger eller ej.

Målgruppe
Målgruppen er de 16-19 årige, der går på handelsskolens 1. år. Specifikt handler det om den gruppe af rygere, man kalder lejlighedsrygere: folk, der ryger en gang imellem, men som endnu ikke er blevet faste rygere.

Budskab
Kampagnens budskab er, at langt de fleste lejlighedsrygere desværre ender med at blive rygere og derfor lige så godt kan holde op med det samme. For jo længere tid du har været ryger, des sværere er det at holde op!

Medie
Reklamebureauet vælger selv, hvilket medie det vil formidle budskabet igennem: en avisannonce, en reklame i et ugeblad, en plakat, en side på internettet, et spil, et teaterstykke eller et forslag til undervisningsmateriale. Det er også o.k. at kombinere forskellige medier - vigtigst er, at det er medier, som målgruppen bruger ofte.

Virkemidler
Unge mellem 16 og 19 er blandt dem, der er bedst til at gennemskue dårlige kampagner. Derfor er det vigtigt, at reklamebureauet er god til at finde et sprog og en stil, som målgruppen synes om, og at budskabet bliver solgt på en spændende, kreativ og effektfuld måde.

Budget
I sit tilbud til Kræftens Bekæmpelse skal reklamebureauet også indarbejde et forslag til budget for.