Kan jeg tage skade af min rygning eller af at befinde mig i et røgfyldt lokale?
Hvor stor en mængde tjære eller andet bestemt kemisk stof har jeg i lungerne?
Hvor ender det kemiske stof i min krop?
Hvornår er tjæren eller det kemiske stof ude af min krop igen?
Hvilke skadevirkninger har de kemiske stoffer, og hvilke helbredsrisiko har jeg ved fortsat at ryge?

Hvad kan du bruge modellen til?
Du kan vælge mellem følgende beregninger:

  • Hvor meget tjære har jeg i lungerne som ryger, og hvad betyder det, hvis jeg fortsætter med at ryge?
  • Som ryger får du forskellige kemiske stoffer eller stofgrupper ned i lungerne. Du kan vælge et kemisk stof eller stofgruppe og lave beregninger på, hvor meget der er i lungerne, og hvordan det udskilles.
  • Du kan også lave samme beregninger på kemiske stoffer og stofgrupper ved passiv rygning.

Advarsel
Husk dette er en matematisk model, så de beregnede værdier og resultater vil kun være en tilnærmelse til virkeligheden. Virkeligheden kan ikke sættes ind i en standardmodel. Der er mange individuelle faktorer, og stofferne kan have indvirkning på hinanden.

Videre til lungemodellen her.