Tværfagligt undervisningsmateriale om alkohol

Hvis du ønsker at inddrage materiale om alkohol, kan du prøve at kigge på OMALKOHOL.dk
OM ALKOHOL tager eleverne med på en rejse, der giver indsigt i relevante emner og problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. Materialet er bygget op omkring fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. Det skaber en ramme for fordybelse, engagement, stillingtagen og handlen.