Vandpiberygning er hovedsagligt udbredt blandt unge. Grafen nedenfor viser alderstendensen, hvor det er tydeligt, at andelen af vandpiberygere er størst i de yngste aldersgrupper. Hele 35 % af de 15-19-årige ryger vandpibe i 2012, mens der er meget få eller slet ingen af danskerne over 30 år, der har et vandpibeforbrug.Kilde: Danskernes rygevaner 2012, Sundhedsstyrelsen. 

Antallet af vandpibe cafeer er også vokset markant de senere år. De præcise tal er ikke klare, men der menes at have været cirka 8 vandpibe cafeer i bare København i 2008, hvor tallet i 2014 var på i hvert fald 21 cafeer, hvis ikke flere.
Udviklingen er alarmerende, da man i dag også kan ryge vandpibe i selv de mindste danske byer enten ved at tage på vandpibe cafe eller den lokale købmand. 

Unges vandpiberygning
Vandpiberygning er blevet mere udbredt i de senere år. Statens Institut for Folkesundhed har målt brugen af vandpibe blandt elever på gymnasier og erhvervsuddannelser. Her har størstedelen af eleverne prøvet at ryge vandpibe, og 12 % af gymnasieelever og 19 % af erhvervsskoleelever ryger vandpibe jævnligt eller dagligt.
Nedenstående tabel viser brugen af vandpibe blandt elever på gymnasier og erhvervsuddannelser.  

Kilde: Ungdomsprofilen 2014, Statens Institut for Folkesundhed (2015).