Hovedparten af den tobak, der ryges i verden, dyrkes i Sydamerika, Afrika og Asien. Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står færdige tobaksprodukter på hylderne i de danske forretninger. Først skal tobaksbonden dyrke, høste og tørre tobakken. Herefter bearbejder, former og pakker tobaksarbejderne tobakken rundt om på verdens tobaksfabrikker. 
 

 

Tobakkens vej fra såning til færdige cigaretter

Dyrkning af tobak er hårdt arbejde
Det er enormt arbejdskrævende at avle, høste og tørre tobak. Når frøene er sået og har spiret, skal de plantes ud. Herefter følger et stort arbejde med at luge, vande og bekæmpe sygdomme fra insekt-og svampeangreb. Når planterne er omkring et halvt år, er de klar til at blive høstet. De høstes ved, at bønderne plukker tobaksbladene enkeltvis, efterhånden som de modnes. Efter høsten bliver tobakken tørret. Tørringen foregår typisk ved varmetørring med varme, der kommer fra ovne. Man varmer ovnene op ved at fyre med træ. Arbejdet i dyrkningsprocessen bliver for det meste udført ved håndkraft af fattige tobaksbønder.


Tobakken bearbejdes og laves til tobaksprodukter
Når tobakken er tørret bliver den pakket og sendt ud til tobaksfabrikker rundt om i verden. Hos tobaksproducenterne bliver tobakken bearbejdet, herunder eventuelt tilsat smagsstoffer eller andre tilsætningsstoffer. Bearbejdningen af tobakken er forskellig afhængig af, hvad tobakken skal bruges til. Læs mere om de forskellige tobaksprodukter under fanen ”Tobaksprodukter” i venstremenuen.