Kort om rygning, sygdom og død

  • Rygning slår hvert år knap 14.000 danskere ihjel.
  • De rygere, der dør af deres rygning før 70 år, mister i gennemsnit 22 år af deres liv.
  • Tobaksrøg indeholder over 4000 stoffer, hvoraf mange er giftige. Mindst 40 af stofferne ved vi med sikkerhed kan give kræft.
  • Tobaksrygning er samlet set årsag til hvert 3. kræftdødsfald i Danmark.
  • Lungekræft er en af de mest udbredte kræftformer i Danmark, og det er den kræftform, flest danskere dør af.
  • 85 % af mænd, og 80 % af kvinder, som får lungekræft, får det på grund af tobak.
  • 85 % tilfælde af rygerlunger (KOL) skyldes rygning.
  • En mand, der ryger 20 cigaretter om dagen har 3-5 gange højere risiko for pludselig at falde om af et hjerteanfald, end en ikkeryger.
  • Hvert år dør omkring 15.000 danskere af en blodprop i hjertet. Af dem ville 6000 stadig være i live, hvis de ikke havde røget.

Du kan læse meget mere om rygning og kræft på Kræftens Bekæmpelses webside, samt finde mere information om rygerlunger på Lungeforeningens hjemmeside.