Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) kaldes også rygerlunger. Rygerlunger er en kronisk luftvejssygdom, der gradvist opstår i form af en langsom nedbrydning af lungevævet. Sygdommen udvikler sig gradvist, og i den sidste fase er der tale om en langsom og pinefuld kvælning. Det tager lang tid, før man dør af sygdommen, men til gengæld lever og lider man med den i mange år, hvor man får sværere og sværere ved at trække vejret og igen og igen må indlægges på hospitalet.

9 ud af 10 tilfælde af KOL skyldes rygning
I Danmark dør hvert år omkring 5.000 mennesker af KOL – i cirka 4.250 af tilfældene, er det fordi, de har røget. For rygerlunger er rygestop den eneste effektive måde at bremse tabet af lungefunktion. Ved at stoppe i tide kan rygerlungepatienten bevare nok lungefunktion til at kunne leve et nogenlunde aktivt liv. Men et rygestop kan kun standse nedbrydningen af lungerne. Den tabte lungefunktion kommer ikke tilbage, for den ødelagte del af lungerne kan ikke reddes.

Fakta om KOL:

  • KOL rammer næsten 15 % af voksne danskere over 45 år.
  • Op mod 40 % af alle dagligrygere vil ende med at få KOL.
  • Omkring 150.000 personer i Danmark skønnes at have KOL.
  • Hvert år dør der cirka 5000 personer af KOL i Danmark.
  • Der er 23.000 indlæggelser på danske hospitaler hvert år på grund af KOL.

Du kan finde mere information om KOL her.

Prøv, hvad det vil sige at have rygerlunger
Du kan selv prøve, hvordan det føles at have nedsat vejrtrækning, som en rygerlungepatient. Du skal bruge et sugerør og et stykke tape. Sæt tapen på næsen eller hold dig for næsen, så du ikke kan trække vejret den vej. Tag sugerøret i munden og gå bare en etage op og ned ad trappen i normalt tempo, hvor du kun trækker vejret gennem sugerøret. Så ved du, hvordan en rygerlungepatient har det - hele tiden.