Selv om hovedreglen i loven er "nul rygning på offentlige steder", er der dog nogle undtagelser, der betyder, at loven i virkeligheden ikke beskytter mod passiv røg.
Dette gælder blandt andet på:

Ungdomsuddannelser
Ifølge loven er rygning kun forbudt på ungdomsuddannelser, der har en af de gymnasiale uddannelser stx, htx, hhx og hf på sit område. Det betyder altså, at produktionsskolerne ikke er omfattet af røgfrit miljø.
Alle studerende bør have de samme muligheder for et røgfrit studiemiljø, uanset hvor de går i skole. Derfor bør rygning være forbudt på alle skoler og uddannelsesinstitutioner – uanset uddannelse og alder på de studerende.

Rygerum og rygekabiner
Det er lovligt at oprette rygerum på offentlige faciliteter, såsom arbejdspladser, ungdomsklubber, sportsklubber, biblioteker og idrætsfaciliteter. På rygekabinerne og rygerummene skal der være påført et skilt, der fortæller, at luften i og omkring rygerummet eller kabinen kan være sundhedsskadelig. Rygerum og -kabiner forhindrer dog ikke, at røgen spreder sig til andre rum. Derfor burde de ikke være tilladt.

Værtshuse under 40 m2
Værtshuse på under 40 m2, der ikke sælger mad, kan tillade rygning. Røgen er dog ikke mindre farlig på små værtshuse. Desuden giver det ejerne på små og store steder ulige vilkår. Rygning bør derfor ikke foregå indendørs på hverken små eller store værtshuse.