Lige siden man begyndte at snakke om at begrænse rygning gennem lovgivning, er bølgerne gået højt i debatten.
Nogle har hilst loven velkommen og kræver deres ret til at slippe for andres røg. Tilhængerne af loven synes, det er i orden, at staten ved hjælp af lovgivning giver borgerne mulighed for at passe på deres sundhed. Modstanderne siger derimod, at rygning er en privat sag, som politikerne ikke skal blande sig i. De synes, at loven er formynderisk og krænker det enkelte menneskes frihed.
 
Evaluering af rygeforbud
På trods af uenigheden viser undersøgelser, at de fleste er glade for rygeforbuddet, når først det er der – både rygere og ikkerygere. I Danmark er 4 ud af 5 personer glade for loven, og én ud af tre ønsker endnu flere røgfri steder.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en evalueringsrapport, der belyser danskernes holdning til rygeloven. Undersøgelsen er baseret på flere kvantitative og kvalitative undersøgelser.
De finder ligeledes, at både rygere og ikkerygere giver udtryk for tilfredshed med den nuværende lovgivning om røgfri miljøer.
Evalueringen viser desuden, at næsten halvdelen af de adspurgte anser undtagelserne i loven om røgfri miljøer for at være en dårlig regel. Der er dog markant forskel på henholdsvis rygere og ikkerygeres syn på undtagelserne, hvor rygere i højere grad synes godt om undtagelserne end ikkerygere. Find og læs hele rapporten her.

Partiernes holdning til røgfri miljøer
Partierne i Folketinget har ligesom borgerne forskellige syn på rygeloven og den danske rygepolitik. I dette afsnit kan du læse et udsnit af et par af partiernes syn på den nuværende rygelovgivning. Hvis du vil vide mere om det enkelte partis holdninger til røgfrit miljø eller læse de resterende partiers syn herpå, kan du finde mere her.

Socialdemokratiet
”Socialdemokratiet er glade for rygeloven, og de tilføjelser der er kommet til denne, med et generelt forbud mod røg på skoler og i børneinstitutioner.”
 
Dansk Folkeparti
”DF er tilfreds med den nuværende rygelovgivning. Målsætningen om, at ingen mod deres vilje skal genereres af passiv rygning, er i det store hele opfyldt. Dansk Folkeparti mener ikke, at der er behov for yderligere stramninger.”

Liberal Alliance
”Rygeloven er et udtryk for, at vi flytter alt ansvar fra os, fordi vi synes, at det er meget nemmere at få vedtaget nogle adfærdsregulerende regler, som derved nok engang vænner os til ikke at tage ansvar.”
 
Radikale Venstre
”Radikale Venstre er ikke bag rygeloven, som blev vedtaget i 2007, fordi den ikke er vidtgående nok. Radikale Venstre ønsker, at rygeforbuddet udvides til også at gælde offentlige bygninger og i alle restaurationer.”