Vi foreslår at eleverne lavet en opgave i emnet kræft enten individuelt eller i grupper.

Nedenfor ses to eksempler på opgaver, der kan indgå i biologiundervisningen.

I fanerne til højre kan du se eksempler på opgavebesvarelser.

 

Individuel opgave

Hvorfor opstår kræft?

Hvis en normal celle udvikler sig til en kræftsvulst, sker det på grund af en række mutationer i cellens DNA.

 • Hvordan opstår mutationer, og hvorfor har alle mutationer ikke en uheldig konsekvens?

• Hvorfor er én kræftfremkaldende mutation ikke nok til, at en celle kan udvikle sig til en kræftsvulst?

Giv forslag til, hvordan man kan forhindre mutationerne og dermed udviklingen af kræft.

Husk, det ikke er omfanget af besvarelsen, der er vigtigst, men kvaliteten.

Opgaveformuleringen kan hentes som PDF her: Opgave til enkeltpersoner (pdf)

 

Gruppeopgave

Hvordan styres cellens udvikling? Og kan denne viden bruges til helbredelse af kræftsygdomme?

Cellerne i vores kroppe deler sig ikke af sig selv. Det gør de på kommando fra andre celler, og på den måde kontrollerer celler hinanden, så der ikke sker overflødige celledelinger.

• Hvad får en normal celle til at dele sig?

• Hvordan bliver beskeden om at dele sig omsat til virkelighed?

• Hvordan sætter kræftceller sig ud over cellernes kontrol med hinanden?

• Kræft bliver også kaldt en cellecyklussygdom. Hvordan mister kræftceller kontrollen over cellens cyklus?

• Kan viden om normale cellers kontrol og kræftcellers mangel på samme bruges til at lave nye kræftbehandlinger?

Husk, det ikke er omfanget af besvarelsen, der er vigtigst, men kvaliteten


Opgaveformuleringen kan hentes her: Opgave til grupper (pdf)