Her kan du finde inspiration i foredragsmateriale, der stammer fra to efteruddannelsesdage afholdt af Kræftens Bekæmpelse i 2003.

Der er enkelte billeder m.m., som ikke er medtaget på grund af rettighederne til dem.

------------

Apoptose og telomerase

Lasse Foghsgaard

8 barrierer - cellens naturlige forsvar mod kræft. Eksempel på kræftcellers brud på to barrierer: Fra dødelig til udødelig.

Lidt provokerende kan man kalde kræft for en sjælden sygdom, når man tager i betragtning, at vi består af 50 billioner potentielle kræftceller. At celler sjældent udvikler sig til kræftceller skyldes, at de har et naturligt forsvar mod kræft. I vores gymnasiebøger kan vi se op til 8 barrierer, som alle - hver og en - kan stoppe eller bremse kræftudviklingen. I foredraget gives eksempler på to barrierer, nemlig cellers evne til at begå selvmord og cellers begrænsede antal af celledelinger, samt kræftcellers evne til at bryde disse to barrierer. Der kommer også eksempler på, hvordan den ny viden om cellers naturlige barrierer kan bruges til at udvikle fremtidens kræftbehandling.

Hent foredraget som power-point her

I power-point fremvisningen anvendes videoklip. De kan hentes her: video 1, video 2, video 3 og video 4

------------

Angiogenese og metastasering

Egil Hulgaard

Hvis kræftcellerne blev på stedet, ville sygdommen være nem(mere) at kurere. Men de spirende kræftceller udvikler ofte evnen til at kunne sprede sig i kroppen – til at kunne metastasere. Dermed bliver kræften vanskelig at fjerne ved operation og den kan invadere og ødelægge vigtige organer.
Udover kræftcellens egne evner er den afhængig af celler i omgivelserne – stroma celler – til at hjælpe svulsten på vej. For at vokse skal svulsten have tilført næring via blodet, dvs. sørge for at andre celler danner nye blodårer til den voksende svulst. Dette kaldes angiogenese.
Ved at undersøge processerne nærmere kan forskerne måske udvikle nye behandlinger mod kræft.

Hent foredraget som power-point her

------------

Cellecyklus, oncogener og tumorsuppressorer

Per Guldberg

Foredraget beskriver de grundlæggende årsager til, at en normal celle udvikler sig til en kræftcelle. Det beskrives, hvordan de enkelte trin i udviklingen skyldes ophobning af forandringer i gener, der er centrale for cellens deling og overlevelse. Med udgangspunkt i et enkelt af celledelingens 'checkpoints' beskrives det, hvordan forandringer i forskellige gener kan have samme biokemiske konsekvens, og hvorledes dette gør cancer til en kompleks sygdom. Årsagen til, at nogle individer er prædisponerede til at udvikle kræft, vil blive forklaret med udgangspunkt i familiær modermærkekræft. Endeligt gives et eksempel på, hvordan genetisk diagnostik i fremtiden vil kunne anvendes ved valg af cancerterapi.

Hent foredraget som power-point her

------------

Tumor Immunologi

Per Thor Staten

Immunterapi som behandlingsregime mod kræft har ændret sig dramatisk i løbet af det sidste tiår. Det gælder i eksperimentel klinisk praksis, men ikke mindst konceptuelt. Den øgede viden om basale immunologiske regulatoriske mekanismer, kræftcellers udtryk af specifikke antigener, samt karakterisering af immunologiske "faresignaler" har medført, at der inden for de sidste år er udviklet sofistikerede metoder til monitorering af immunologiske responser mod kræft samt nye strategier for immunterapi af kræft. I denne præsentation gives en kort oversigt over de sidste års vigtige fremskridt inden for tumor immunologien, samt vores og andres erfaringer i monitorering af anti-tumor immunrespons i kræftpatienter; både spontane og inducerede. Ligeledes præsenteres strategi og foreløbige resultater i identifikation af nye tumorantigener, der potentielt kan benyttes i (terapeutisk) vaccination mod kræft.

------------

Fra celle til kræftknude, diagnose og behandling

Iben Holten

I indlæggene til eleverne gives en beskrivelse af kræftsygdomme og deres generelle egenskaber. Forskellige kræfttyper og betydningen af screening og diagnostik vil blive omtalt kort. Tidlig diagnose er afgørende for en vellykket behandling. I indlægget til underviserne lægges vægten derfor først på den teoretiske baggrund for screening. Derefter gennemgås forskellige behandlingsmuligheder. Vægten lægges på de senere års udvikling både inden for kirurgi, kemoterapi og strålebehandling. Bivirkninger ved forskellige behandlinger omtales kort. I de seneste år er der udviklet helt nye teknikker inden for medicinsk behandling. Nogle principper og nye stoffer vil blive omtalt. Forskellige nye metoder til diagnostik og behandling, som endnu er eksperimentelle vil ligeledes blive omtalt.

Hent foredraget til elever som power-point her
Hent foredraget til undervisere som power-point her

------------

Kræft epidemiologi

Hans Storm

En forudsætning for at kunne håndtere kræftsygdomme på en effektiv og samfundsmæssig fornuftig måde er, at man kender "fjenden". Den nøje registrering af kræftsygdom og den forskning, der foretages af, hvorfor nogle befolkningsgruppers kræftmønstre afviger fra andres, er vejen til at kunne forebygge kræftsygdomme. Registreringen medvirker også til at prioritere både forsknings- og behandlingsindsats og til at vurdere om en behandling er effektiv, når man vurderer den på en hel befolkning. Foredraget vil omhandle de grundlæggende begreber for registrering og klassificering af kræft, samt de metoder, der anvendes til at sandsynliggøre, at en faktor, som f.eks. tobak, kan rubriceres som kræftfremkaldende hos mennesker - den analytiske epidemiologi.  Der vil blive givet en introduktion til det PC baserede statistikprogram NordCan, der er frit tilgængelig fra Internettet, og som kan anvendes til at vurdere kræftsygdommenes udvikling og dødelighed i de Nordiske befolkninger - den deskriptive epidemiologi.

Hent foredraget som power-point her