Kilde: Altinget

Rygeloven er stram nok. Det er hovedbudskabet fra Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative, når de i dag tirsdag 28. februar for alvor tager fat på forhandlingerne om revisionen af rygeloven. Men ordførerne fra de tre partier vil dog ikke afvise, at revisionen alligevel kan ende med et forlig, der indebærer stramninger af de nuværende regler. Men stramningerne bliver små. De tre partier afviser alle regeringens forslag om at forbyde rygning på enkeltmandskontorer. Til gengæld er de enige om at bakke regeringen op i forhold til at sikre en bedre håndhævelse af de regler, som allerede er vedtaget - blandt andet forbuddet mod at sælge cigaretter til unge under 18. DF er lidt mere åben end Venstre for at stramme op på reglerne for rygning på uddannelsesinstitutioner.