I 2011 skal det nuværende EU-direktiv om fremstilling, præsentation og slag af tobaksvarer revideres.

Derfor er der nu en høring om, hvilke ændringer, der skal være i direktivet. Denne høring er åben for både eksperter og ”almindelige” borgere.

Reglerne i EU har betydning for, hvordan Danmark kan lovgive omkring tobak.

Hvis du har lyst til at være med til at påvirke tobaksreglerne, kan du give din mening til kende via nedenstående link.

Du kan nøjes med at afkrydse dine svar, og hvis du vil skrive kommentarer, kan dette gøres på dansk.

Her kan du læse de ændringer, som er foreslået til direktivet

Her kan du kommenterer på alle ændringsforslagene 

Her kan du vælge at kommenterer på de enkelte ændringsforslag

Fristen for svar er 17. december 2010