Af: Helle Falborg

Kilde: Cancer.dk

http://www.cancer.dk/Cancer/Nyheder/nyhedsbreve/

Flere internetsider sælger vandpibetobak uden de lovpligtige advarsler om, at tobaksrygning er farlig. Sundhedsstyrelsen har ansvaret for tilsyn med, at loven om salg af tobaksvarer overholdes, men det tilsyn bliver ikke gjort godt nok, mener Kræftens Bekæmpelse. Især salg på nettet er et problem.