Kilde: BT

  Tillidsmand Mette Sofie Haulrich fra Nordsjællands Hospital synes, det er helt i orden, at hendes kolleger kan risikere fyring, hvis de ryger i arbejdstiden. - Arbejdslivet er fyldt med regler. Synes man, at rygepolitikken er forfærdelig, og insisterer på fortsat at ryge i arbejdstiden, må man i yderste konsekvens søge et andet sted hen, siger hun. På Nordsjællands Hospital blev medarbejderne i denne uge mødt med en sanktion om, at de får en fyreseddel, hvis de tre gange bliver taget i at ryge i arbejdstide n. Baggrunden for de strikse sanktioner er en rygepolitik, der blev vedtaget i 2010, men som ikke er blevet overholdt i praksis.