Kilde: Politiken

Et flertal i Folketinget har forkastet et lovforslag, som ville forbyde snus i Danmark. Dermed forsætter Danmark en mange årige kollisions kurs med EU. EU kræver snus forbudt i medlemslandene. Det kan betyde, at Danmark får en dom af EU-domstolen for ikke at indfører forbuddet. I Kræftens Bekæmpelse håber man dog på, at der kommer et forlig og et dansk forbud i sagen, inden det kommer så vidt. Og man hæfter sig ved at EU allerede har givet Danmark en advarsel på området