Af: Jesper Høberg

Kilde: Jyllands-Posten

Da Skandinavisk Tobakskompagni for godt en snes år siden ændrede på indholdet af sine cigaretter, var det primært aromastoffet coumarin og sødemidlet saccharin, det gik ud over. Det oplyser selskabet på baggrund af en række spørgsmål om interne industripapirer fra den amerikanske tobaksproducent Brown og Williamsson, der viste, at Skandinavisk Tobakskompagni havde fjernet stoffet i tobakken for at 'gøre krudtet vådt hos anti-rygergrupper i deres angreb og beskydning af tilsætningsstoffer. -Op gennem 1980'erne blev der øget fokus på de stoffer, som industrien anvender i forbindelse med fremstilling af cigaretter. Blandt andet blev der fra medicinsk hold fremsat mistanke om, at stoffet Coumarin kunne være kræftfremkaldende, hvilket i øvrigt nylige medicinske rapporter afviser, oplyser direktør i Skandinavisk Tobakskompagni (ST) Claus Bagger og fortsætter: -Alene på grund af mistanken fjernede ST coumarin fra sine cigaretter.