Kilde: fpn.dk

Skotland har i nu syv år haft et forbud mod tobaksrygning på offentlige steder. Det har nu bevisligt vist sig at være et kæmpegode for såvel de endnu ikke fødte som de spæde børn, skriver det britiske onlinemagasin PLoS Medicine. På baggrund af data om gravide og småbørn fra hele Skotland mener forskerne, at det røgfri gode nu også kan dokumenteres som årsag til, at 10 pct. færre gravide føder før tid. Data fra 700.000 fødende syv år før og syv år efter rygeforbuddet er grundlaget for konklusionen. Efter at Skotland havde lovgivet om røgfrihed, faldt andelen af rygende gravide fra 25 til 19 pct. Også antallet af for tidlige fødsler blev markant færre, ligesom der blev født færre børn med lav fødselsvægt. Forskerne er overbevist om sammenhængen med rygeforbuddet.