Kilde: Politiken

Forskere påviser for første gang, at såkaldt tredjehåndsrygning - gammel røg - kan give genskader hos mennesker. Det vil sige, at et menneske optager skadelige kemiske forbindelser fra tobaksrøg, men vel at mærke stoffer, der er blevet siddende i f.eks. tæpper og på vægflader længe efter, at tobaksrøgen har lagt sig. -Dette er vigtig ny viden. Hovedpointen er en understregning af det budskab, vi i Kræftens Bekæmpelse i nogle år har arbejdet hårdt på at få ud, nemlig at rygning aldrig bør finde sted inden dø re, siger overlæge Inge Haunstrup Clemmensen fra Kræftens Bekæmpelse. Professor ved Statens Byggeforsknings Institut (SBI) siger: 'Jeg tror, at vi er på vej mod en situation, hvor de indvendige overflader i rygerboliger vil blive betragtet som et miljøproblem og en forurening, vi skal se at få ryddet op. Det vil blive set som en af fortidens synder på linje med tidligere tiders brug af bly og asbest i byggeriet, men vil formentlig være nemmere at rydde op'.