Kilde: Ekstra Bladet

Leder: Den frie proces skal man nok ikke lægge så meget i. Den bevilges som regel rundhåndet, når modparten er store kapitalstærke firmaer. Sagen støttes – i hvert fald moralsk – af Kræftens Bekæmpelse og Forbrugerrådet, men det er nok mere end tvivlsomt, om der kommer noget ud af de fælles anstrengelser. Der er for nylig afsagt en finsk højesteretsdom, der klart frikender

tobaksfirmaerne. (Ekstra Bladet 14.9 02)