Kilde: Ebeltoft Folketidende

Radon er langt farligere for rygere end for ikke-rygere. Hvis du bor i et hus eller en lejlighed, hvor der trænger radon op, øger røgpartiklerne fra din cigaret risikoen for at få lungekræft fra radongas med 25 gange. En række store studier viser, at en livslang udsættelse for radonkoncentrationer på 0, 100 og 400 Bq/ kubikmeter medfører, at henholdsvis fire, fem og syv ud af 1.000 ikke-rygere dør af lungekræft. For rygere dør 100, 120 og 160 ud af 1.000. - Radon er altså et problem for ikke-rygere, men det er langt, langt større for rygere, siger chefkonsulent hos Statens Institut for Strålebeskyttelse, Kaare Ulbak. I Danmark anslås det, at radon i boliger hvert år medvirker til, at 250-300 mennesker dør af lungekræft, og her er de fleste altså rygere. - Rygning er i sig selv en dårlig idé, fordi det er kræftfremkaldende. Hvis man samtidig bor i et hus med forhøjede radonværdier, forstærker det risikoen for lungekræft, præcis som Statens Institut for Strålebeskyttelse forklarer, siger projektchef i Kræftens Bekæmpelse, Inge Haunstrup Clemmensen.