Kilde: Frederiksborg Amts Avis

Region Hovedstaden bør tilbyde uddannelse og styring af hospitalernes rygestoptilbud, så der på hvert hospital er minimum to sygeplejersker, som har den særlige opgave at stå for, at alle patienter, som ønsker det, kan modtage et rygestoptilbud. Det mener ledende overlæge Philip Tønnesen, overlæge Kars Laursen og Nina Bering, lokalformand for Danmarks Lungeforening i Region Hovedstaden.