Af: Mai Brandi Ludvigsen

Kilde: Cancer.dk

http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2011kv3/hojpriscigaretter.htm

Stiger prisen med 10 procent falder forbruget med ca. 21 procent. Det viser en stor analyse af tobakspriser og –forbrug hos mere end 300.000 unge i mellem- og lavindkomstlande. Det er den første større undersøgelse udelukkende på unge, og selv om danske unge er mindre prisfølsomme, viser den, at prisen har stor betydning for unges cigaretforbrug.