Kilde: MetroXpress

Børn, der dagligt udsættes for passiv rygning, er i risikogruppen for at udvikle forhøjet blodtryk, viser en ny undersøgelse lavet af den amerikanske pendant til Hjerteforeningen. Udtrykt i tal stiger børns risiko for forhøjet blodtryk med 21 procent, hvis barnet bliver udsat for passiv rygning i hjemmet. - Jeg synes, at det er et højt tal, og jeg havde ikke ventet, at det var så højt. Børn med højt blodtryk har en forøget risiko for at få hjerte-kar-sygdomme senere i livet, siger overlæge Jesper Hastrup Sv endsen fra Hjertemedicinsk klinik.