Kilde: Jyllands-Posten

For første gang herhjemme dør der flere kvinder end mænd som følge af rygning. Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF). I dag dræber rygning fortsat omkring 14.000 mennesker om året, men nu er kvinderne i overtal med 7.200 rygerelaterede dødsfald. Det dokumenteres også af tal fra SIF, at en mandlig storryger i gennemsnit lever otte år kortere end en mand, som aldrig har røget, mens en kvindelig storryger mister omkring 10 leveår.