Af: Kristian Klarskov og Hanne Fall Nielsen

Kilde: Politiken

Flertallet mod forbud mod afhængighedsskabende stoffer i tobak er faldet. S og R undlader at stemme for forbud. (Kristian Klarskov og Hanne Fall Nielsen, Politiken 16.6 05)