Kilde: Cancer.dk

http://cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2011kv4/rygeretsagdom.htm

Det lykkedes ikke for en fynsk eksryger at få landsrettens ord for, at tobaksproducenten havde forholdt ham oplysninger om, at cigaretterne var mere afhængighedsskabende, end han troede. Retssagen blotlagde et bydende behov for regler for og kontrol med, hvad der tilsættes cigaretterne, mener Kræftens Bekæmpelse.