Kilde: JV.dk

Dansk Folkeparti vil ikke stramme rygeloven, og derfor siger partiet nej til at forhandle videre. Det er især rygningen på uddannelsesinstitutionerne, der splitter partierne. De borgerlige til lade de unge ryge på et begrænset areal på uddannelsesinstitutionerne, men regeringen vil indføre forbud for alle under 18 år.