Kilde: RB

Regeringens udspil til en ny rygelov indeholder seks hovedpunkter, som i dag onsdag den 28. marts skal forhandles med Enhedslisten, Venstre og Konservative. * Aldersgrænsen for rygning på uddannelsesinstitutioner hæves fra 16 til 18 år. * Der skal indføres totalt rygeforbud både indendørs og udendørs for børn og unge på børneinstitutioner, skoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og døgninstitutioner. * Det skal kun være tilladt at ryge udendørs på uddannelsesinstitutioner for unge over 18 år. * Kriminalforsorgen skal have mulighed for at forbyde rygning i opholdsrum, der anvendes af indsatte som besøgsrum. * Der kræves forbud mod at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. * De gældende bødestørrelser ved overtrædelser af loven skal fordobles.