Kilde: Fyens Stiftstidende

Medlem af Europa-Parlamentet Bendt Bendtsen (K) vil have pibetobak og røgfri tobak undtaget fra strengere regler i et nyt tobaksdirektiv, som Europa-Parlamentet skal stemme om den 10. september. -Jeg er dybt bekymret. De 700 arbejdspladser, vi har i den danske tobaksindustri, risikerer at blive minimeret ret kraftligt, hvis tobaksdirektivet bliver vedtaget i den form, som miljøudvalget i Europa-Parlamentet ønsker i øjeblikket, siger Bendt Bendtsen. Men det argument giver Margrete Auken (SF), der også sidder i Europa-Parlamentet, ikke meget for. -Jeg gider ikke engagere mig i tobaksindustriens jammer. Arbejdspladsargumentet kan du bruge på hvad som helst, og der er jo arbejdspladser, som vi ikke er specielt stolte af, siger Margrethe Auken. Bendt Bendtsen har lavet forskellige ændringsforslag til tobaksdirektivet, som han er gået i gang med at samle underskrifter til. Blandt andet foreslår han, at det skal være op til det enkelte medlemsland, om man vil tillade snus.