Dette undervisningsmateriale er lavet til tværfaglig naturvidenskabelig undervisning på gymnasialt niveau. De enkelte kapitler kan dog også bruges selvstændigt i de enkelte naturvidenskabelige fag. Det er muligt at bruge materialet i forhold til allerede valgte forløb/emner eller som basis for udviklingen af et helt nyt undervisningsforløb.

Niveauet i teksterne er generelt over det, man kan forvente på det grundlæggende naturvidenskabelige tværfaglige forløb i 1.g, men det er muligt, at benytte enkelte afsnit fra bogen og den vedlagte cd i forbindelse med et tilrettelagt undervisningsforløb eller som støtte til et undervisningsforløb. På højt niveau vil hele bogen være læsbar for eleverne og kunne bruges direkte i undervisningen eller i forbindelse med specialeskrivning. Eleverne på højt niveau i biologi vil selvstændigt kunne læse de enkelte kapitler, evt. som supplement og til diskussion i forbindelse med relevante emneforløb i undervisningen.

Bogen giver et godt overblik over viden om faktorer, der har indflydelse på risikoen for at udvikle kræft. Ny viden udvikles hele tiden på området. Vi vil derfor anbefale at bruge vores links på cd’en og netstedet www.liv.dk/biologi til at finde relevante websites med opdateret viden.

Vi håber, at denne bog kan være med til at give fremtidens gymnasieelever en forståelse for, hvordan det enkelte individ kan beskytte sig mod kræft, og hvordan der kan skabes ændringer i omgivelserne, som mindsker risikoen for at udvikle kræft.  

Indholdet i undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet består af en vejledning og tilhørende cd-rom med supplerende materialer til undervisningsbogen Sundhed, livsstil og kræft.

Materialet gør det muligt at variere undervisningen gennem inddragelse af f.eks. beregninger, ny information, illustrationer samt nye relevante ideer til udvidelse af de enkelte emner.

Hvert kapitel i bogen er skrevet, så det kan bruges uafhængigt af de øvrige. Bogens indledningen adskiller sig fra de øvrige kapitler ved at give et overblik over det stof, som bliver gennemgået i de øvrige kapitler. Således er indledningen en præsentation af de kræftrelaterede faktorers betydning og sammenhæng samt en gennemgang af, hvordan man kan mindske risikoen for og undgå kræft gennem ændringer i livsstil, sundhed, og miljø.

Hvis man vil arbejde med antal og fordeling af kræfttilfælde over tid og sted eller kræftdødsfald i de nordiske lande, kan man benytte  programmet NORDCAN. I den forbindelse kan kapitel 2 med fordel bruges som introduktion til definitioner samt som en guide til tolkning af de tal og kurver, der kan hentes fra programmet.

Det kommer ofte frem i medierne, at en ny faktor er fundet skadelig for helbredet, eller at en bestemt handling kan beskytte mod udvikling af kræft, men hvordan kommer forskerne egentlig frem til denne viden? Passer det, de siger? Og er det hele sandheden? Ved at lade eleverne selv ’lege’ forskere gennem brug af programmet NORDCAN og teksterne i denne bog, vil de blive  rustet til bedre at kunne vurdere de mange informationer om kræft.