Hvis eleverne på B-niveau er blevet undervist i "Kort om kræft" på C-niveau, kan "Bogen om kræft" indgå direkte i undervisningen på b-niveau. Hvis dette ikke er tilfældet, anbefaler vi, at du anvender bogen "Kort om kræft" sammen med dele af "Bogen om kræft" eller "Kort om kræft" suppleret med kopier og noter fra andre bøger.

De enkelte kapitler og illustrationer fra "Kort om kræft" og "Bogen om kræft" kan findes under fanen Materiale.

Undervisning

Du kan bruge emnet "kræft" som opsamling på undervisningen fra det obligatoriske niveau eller som udgangspunkt for at arbejde med følgende emner: Cellecyklus, angiogenese, apoptose og genernes styring.

Temaet ’kræft’ kan indgå flere steder i undervisningen:

Genetik og evolutionslære:

1. Genetisk teori og metode i forskning og produktion
2. Genetikkens molekylære og cellulære grundlag
3. Samspil mellem arv og miljø
4. Mutationer
5. Genteknologi

Fysiologi:

1. Problemstillinger med tilknytning til sundhedsfremme, sygdomsårsager samt forebyggelse og behandling
2. Kroppens reaktioner over for kemiske og psykiske påvirkninger
3. Hormonale og immunologiske system

Biokemi:

1. Stofgrupper, nukleinsyrer og proteiner
2. Proteinsyntesen

Projektopgave

Temaet kræft er ideelt som valgfrit projektarbejde. 

Vi anbefaler, at forløbet munder ud i en projektopgave, der bruges som opsamling på hele forløbet.

Det kan være relevant at lade eleverne arbejde i dybden med cellens reguleringer i forhold til udvikling af kræft. Ved at kombinere opgaven med en eller flere praktiske øvelser, vil det dække bekendtgørelsens krav om øvelser og rapporter.

Du kan finde forslag til to opgaveformuleringer samt eksempler på besvarelser af opgaverne under fanen Opgaver.   

Inspiration

Du kan hente yderligere inspiration til undervisningen på denne hjemmeside under Foredrag.

Relevante foredrag kunne for eksempel være:

  • "Fra celle til kræftknude, diagnose og behandling" af Iben Holten som kan  give en introduktion til kræft og sygdomme.
  • "Apoptose og telomerase" af Lasse Foghsgaard  der kan give inspiration til undervisning i cellecyklus og mitose.
  • Dele af "Kræft epidemiologi" af Hans Storms kan anvendes i undervisning om forebyggelse.
  • Dele af "Cellecyklus, oncogener og tumorsuppressorer" af Per Guldbergs kan bruges i undervisning om enzymer og signaler.