Bogen "Kort om kræft" suppleret med kopier og noter fra andre bøger eller "Bogen om kræft" vil danne et godt grundlag for undervisning på B-niveau.

De enkelte kapitler og illustrationer fra "Kort om kræft" og "Bogen om kræft" kan findes under fanen Materiale.

Undervisning

Eleverne har den grundlæggende viden om gener, proteiner, immunsystemet og celledeling m.m. fra biologi C. Den viden kan anvendes i den videre undervisning eventuelt med vægt på, hvordan enzymer og hormoner virker og genernes funktion i cellestyring og punktmutationer.

De to bøger kan også danne grundlag for temaet Sygdomsforebyggelse og behandling, herunder især cellens styringsmekanismer og ændringer i arven og dertil dele af samspillet mellem organisme og det fysisk/kemiske miljø og kendskabet til udvalgte biokemiske processer.

Der er ikke mange øvelser, der direkte kan relateres til kræft inden for produktion og anvendelse, men du kan lave øvelser inden for hæmning af vækst, celledeling, enzym- og hormonaktivitet, immunsystemet og analysemetoder for proteiner og gener.

Projektopgave

Vi anbefaler, at forløbet munder ud i en projektopgave, der bruges som opsamling på emnet. Projektopgaven kan med fordel være suppleret med øvelser og besvarelsen være udformet som en rapport.

Det kan være relevant, at eleverne arbejder i dybden med cellens reguleringer i forhold til udvikling af kræft. Herved bliver der arbejdet med alle de områder om cellens funktion og struktur, der er beskrevet i bekendtgørelsen.

Du kan finde to opgaveformuleringer samt eksempler på besvarelser af opgaverne under fanen Opgaver.

Inspiration

Du kan hente yderligere inspiration til undervisningen på denne hjemmeside under Foredrag.

Relevante foredrag kunne for eksempel være:

  • "Fra celle til kræftknude, diagnose og behandling" af Iben Holten som kan  give en introduktion til kræft og sygdomme.
  • "Apoptose og telomerase" af Lasse Foghsgaard  der kan give inspiration til undervisning i cellecyklus og mitose.
  • Dele af "Kræft epidemiologi" af Hans Storms kan anvendes i undervisning om forebyggelse.
  • Dele af "Cellecyklus, oncogener og tumorsuppressorer" af Per Guldbergs kan bruges i undervisning om enzymer og signaler.