Bogen "Bogen om kræft" er specielt velegnet til undervisning på A-niveau og inddrager flere områder af faget. Det vil derfor være ideelt at give eleverne denne bog i begyndelsen af året.  

"Bogen om kræft" kan læses i sammenhæng med en grundbog, hvor de grundlæggende mekanismer er beskrevet. Det er muligt at supplere de enkelte kapitler med emner, som fx cellecyklus, immunsystemet, blodkardannelse, arv og ældningsprocesser.

Du kan finde kapitler og illustrationer fra "Bogen om kræft" på denne hjemmeside under fanen Materiale.

Undervisning

Du kan bruge "Bogen om Kræft" i sammenhæng med undervisning inden for en række områder:

Genetik og evolutionslære:

1. Indføring i genetisk teori
2. Genetikkens anvendelse i forskning og produktion
3. Genetikkens molekylære og cellulære grundlag
4. Celledifferentiering og fosterudvikling
5. Samspil mellem arv og miljø, mutationer og genteknologi

Fysiologi:

1. Det molekylære, det cellebiologiske og det vævsbiologiske grundlag for de fysiologiske processer
2. Problemstillinger med tilknytning til sundhedsfremme, sygdomsårsager, forebyggelse og behandling samt anvendelse af medicinsk teknologi
3. Biologisk regulering i tilknytning til hormoner og immunsystem

Biokemi og biofysik:

Herunder vil der være flere stofgrupper, der er relevante, samt enzymologi, molekylære transportprocesser, proteinsyntese og biokemiske analysemetoder.

Mikrobiologi:

Mikroorganismers anvendelse i forskning.

Projektarbejde

Det er oplagt at bruge emnet kræft i forbindelse med valgfrit projektarbejde. Forløbet kan munde ud i en projektopgave, der bruges som opsamling på emnet. Projektopgaven kan med fordel være suppleret med øvelser og besvarelsen være udformet som en rapport. Øvelserne kan være inden for hæmning af vækst, enzym- og hormonaktiviteter, immunsystemet, amestest, andre analyser for mutagene stoffer og analysemetoder for proteiner og gener.

Eleverne vil med fordel kunne bruge henvisninger til litteratur, ny viden og links på denne hjemmeside til deres uddybende arbejde i forbindelse med projektarbejde. Eleverne er desuden velkommen til at sende spørgsmål vedrørende emnet biologi og kræft til Projektleder i Kræftens Bekæmpelse Per Kim Nielsen (pn@remove-this.cancer.dk). 

Inspiration

Du kan hente yderligere inspiration til undervisningen på denne hjemmeside under fanen Foredrag:

  • "Fra celle til kræftknude, diagnose og behandling" af Iben Holten som kan  give en introduktion til kræft og sygdomme.
  • "Apoptose og telomerase" af Lasse Foghsgaard  der kan give inspiration til undervisning i cellecyklus og mitose.
  • Dele af "Kræft epidemiologi" af Hans Storms kan anvendes i undervisning om forebyggelse.
  • Dele af "Cellecyklus, oncogener og tumorsuppressorer" af Per Guldbergs kan bruges i undervisning om enzymer og signaler.