Af: Christian Lindhardt og Bo Søndergaard

Kilde: Politiken

FDB og Dansk Supermarked forlanger nu, at Dansk Tobakskompagni

(DT) forhindrer brugen af børnearbejdere. Det sker på baggrund

af Politikens afsløringer af børnearbejde i Afrika. Direktør

for DT, Claus Bagger siger, at de vil lave en redegørelse, men

at det er naivt at tro, at man kan klare sig uden børnearbejde.