Af: Kragen

Kilde: Jyllands-Posten

På trods af kampagner fra stort set alle steder klarer Skandinavisk

Tobakskompagni sig strålende. Overskuddet i første halvår

blev på godt en mia. kr. mod 968 mio. kr. sidste år. En del af fremgangen

stammer dog fra salget af koncernens aktiepost i Det Berlingske

Officin.