Kilde: Ugeskrift for læger

Danmark har i mange år ført an i EU, hvad angår højeste forekomst og dødelighed af KOL. 430.000 danskere har nedsat lungefunktion på grund af KOL, men kun ca. 100.000 er i behandling. Det er ikke flatterende for det danske sundhedsvæsen, fordi det er unødvendigt, at så mange dør tidligt, og at så mange har en dårlig livskvalitet i mange år. For der findes allerede anerkendte guidelines for opsporing og behandling af KOL. De følges bare ikke.